Příběh succuby

Ten příběh známe všichni. Mladý naivní a nezkušený lovec démonů, který ještě neodhalil pravdu o svém skutečném poslání na černém trhu koupil succubu. Chtěl z ní vysát její moc démona a stát se tak silnějším. Jenomže succuby jsou vyšší démoni. Na rozdíl od těch nižších se nechovají jako divá zvířata, ale spíše jako lidé. Mladý lovec démonů znejistěl. Začal se k succunbě chovat jako k člověku.

Ze zápisků Černého Jestříba

Démoni jsou poloprázdné schránky. Zbloudilé duše, které nemohou nalézt klidu a opustit tento svět v nich mohou najít útočiště. Duše malých dětí končí v Rarášcích, slabších na duši v Nižším služebníkovi a tak dále. Někdy jsou však duše natolik silné, vyspělé a odhodlané, že si najdou mocnějšího doména a naplní jeho schránku. To jsou vyšší démoni. Jsou poměrně vzácní. Z vyšších démonů jsou nejpočetnější Succuby, protože ženy jsou často poutány svou láskou ke svým blízkým či dětem a chtějí je i po smrti chránit. Často na ně pak i v podobě Succuby dohlíží. Jenomže až ten na kom jim záleží odejde z tohoto světa zůstanou zde sami. Démoni nestárnou a démoní část jim nedovolí například spáchat sebevraždu. Bloudí tak světem.

Příběh který známe…

Existuje jedno prastaré pravidlo. Cokoliv zemře v Shinigamiho chrámu, patří Shinigamimu. Bez jeho svolení jej žádná duše nesmí ani po očistění opustit.

Jenomže nevíme co bylo potom

Když se duše dívky odpojila od démona instinktivně hledala trhlinu, kterou by putovala dále. Jenomže v Shinigamiho chrámu to tak nefunguje. Místo toho uviděla nazelenalé světlo, které se pomalu táhlo temnotou a ozařovalo zdi chrámu protkané spirituální enegii, kterými duše nemůže projít. Šla za světlem, protože jí přitahovalo podobně jako trhlina.

Dostala se až do malé místnosti, která připomínala velice chudý trůní sál. Na trůnu však nikdo neseděl. Vedle něj však byla opřená jakási podivná zbraň. Připomínala velkou opancéřovanou kosu. Právě z ní vycházelo to nazelenalé světlo, které jí přitahovalo.

Pak si uvědomila, že je jenom duše. Už něco podobného jednou zažila. Bloudila krajem a šla za spirituálními cestami, které jí dovedli až k succubě. Zastavila se před kosou a prohlížela si jí. V ten okamžik uslyšela hlas: „Cokoliv zemře v Shinigamiho chrámu, patří Shinigamimu.“ Vyděsilo jí to. Otočila se a uviděla za sebou siluetu postavy. Tvar siluety lemovala spirituální energie, vytvářela na povrchu její obrysy včetně části tváře. Bylo to velice zvláštní. Neměla pocit, že by ta postava byla přímo duše. Strach brzy překonala zvědavost.

Silueta na to reagovala pokývnutím hlavy a slovy: „Dobře. Je vidět, že dokážeš potlačit nutkání cestovat dál. Shinigami pro tebe má úkol, ale bude jednodušší ti jej vysvětlit ve skutečném světě.“ Postava natáhla k succubě ruku a pronesla zaklínadlo. Ze zdí chrámu se uvolnila spirituální energie směrem k ruce sesilatele, kde změnila barvu na namodralou a vystřelila k succubě.

Succuba klečela na zemi. Motala se jí hlava. Cítila se zmatena. Pozvedla hlavu k osobě před ní. Byl to postarší muž, který měl na sobě kněžské roucho a na tváři i rukou tetování. Přesně to tetování vytvářelo předtím tu siluetu. Dokonce i teď trochu z té záře viděla, jen už nedokázala popsat barvu, kterou vidí jen duše. Tetování ze spirituální barvy. Chytré a také velice mocné pomyslela si.

„Jsem strážce duší a až se trochu dostaneš z toho šoku, že jsi umřela, tak ti řeknu co dál.“

„Já jsme succuba a smrt mě zas tak nešokovala, to mi věř.“

„Succuba už nejsi. Tvé tělo, které jsi sdílela s démonem bylo zničeno. Duše démona byla absorbována chrámem. Její prokletí bude využito pro potřeby Shinigamiho a pak jí uvolní k cestě dál.“

„Takže jsem zase člověk?“

„Jsi astrální projekce své duše, která jí následuje. Energii získáváš z nekonečných zásob Shinigamiho chrámu. Jakmile budeš připravena, sdělím ti tvůj úkol.“

„Já jsem připravená ať už pro mě máš připravené cokoliv.“

„Ještě počkej, tvá duše postrádá barvu.“

„Jakou barvu?“

„Hluboké emoce. Za chvíli to přijde.“

Hlavou jí proletělo spoustu otázek. Jaké emoce. Co se vlastně stalo. Proč se to děje. „Kde je Měsíční Tanečník a ostatní? Jsou v pořádku.“ V ten okamžik se astrální projekce začala rozpadat. Zdi začali dodávat více spirituální energie.

„Dej si na čas. Shinigami dovolil tvým přátelům odejít. Jakmile budeš mít dostatek sil. Začneme s výukou na tvůj úkol.“

Kdo je Shinigami a další bohové

Být astrální projekcí bez těla vlastně znamená nabýt. Neexistovat. Jenomže v Shinigamiho chrámu toto neznamenalo nic výjimečného. Při procházce chodbami potkávala mnoho mrtvých, nemrtvých, skoromrtvých a něco úplně jiného.

Její emoce se dostaly celkem rychle do rovnováhy. Spojení s duší démona bylo dlouhé a mocné. Teď je bez něj, ale necítí se nijak osamocená. Zřejmě za to může ta spirituální energie, které je všude dostatek. Dodává všem sílu.

Došla do místnosti, kde byly další astrální projekce. Všechno ženy anebo malé dívky. Stály na vyvýšených podstavcích a měly zavřené oči. Stoupla si také na jeden. Spirituální energie narůstala neuvěřitelným tempem. Až jí přenesla doprostřed pouště.

Stála tam s ostatními. V kruhu obklopovali muže s kosou, kterou viděla v té trůnní místnosti. Měl na sobě tmavou lehkou róbu, popsanou runami. Černé vlasy a světle modré oči. Byl velice mladý, alespoň na první pohled, který však většinou klame.

„Jsem Yato, první Apoštol. Shinigami si vaše duše vybral, protože jsou vzácné a mohou v blízké či daleké budoucnosti posloužit pro důležitý úkol. Než ale začneme s vašimi úkoly budou vám sdělena důležitá tajemství.“

„Shinigami a jeho tři sourozenci přišli na tento kontinent, aby spoutali Krystal moci. Fragment stvoření, kterým do našeho světa proudí velké množství energie. Pokud nebude vhodně využita, tak může tento svět i úplně zničit. Každý z bohů měl nějaký úkol, pro který energii využíval. Shinigami buduje mohutnou síť pevností, které zastaví kohokoliv, kdo by chtěl Krystal moci pro sebe. Zároveň tento svět čistí od zla a archivuje vědomosti. V útrobách jeho chrámů jsou ukryty nejmocnější artefakty tohoto ale i jiných světů. Yuno buduje armádu bojovníků, kteří mají krystal chránit a zahnat nepřítele daleko za Shinigamiho pevnosti. Ovšem hledá také v lidech dobro, které bude potřeba chránit pro budoucnost. Naše bohyně života připravuje všechny bytosti na rychlý příchod budoucnosti. Je předpovězeno, že pokud dosáhne jakákoliv komunita dostatečného rozmachu tak se sama zničí. Zároveň však buduje vězení a strážce, pokud by dorazilo velké zlo. A čtvrtý bůh? Ten svůj osud odmítl.“

„Když bojovali s největším zlem jaké kdy na tento kontinent dorazilo, tak je zradili noví lidé. Museli se rozhodnout jestli se postarají o sebe anebo dokončí svůj boj. Dali přednost bezpečí všech a zapečetili zlo ve vězení. Na tomto světě není síla, která by jej dokázala dostat ven. Jenomže je zajali noví lidé, z kterých později vzešli mágové. Všichni tří byli uvězněni do schránek.“

„Možná přemýšlíte, proč jsme je nezachránili? Shinigamiho armáda je velká a dostatečně mocná k tomu, abychom porazili ty co vězní naše bohy. Jenomže to není náš úkol. Poslední rozkaz Shinigamiho bylo obnovit pevnosti a připravit se k obraně. Bohové věřili, že noví lidé ochrání tento kontinent. Což se i stalo. Vytvořili tři vlastní pevnosti, které zcela neúmyslně čerpají energii z Krystalu moci.“

„Jenomže tři pevnosti byly poškozeny a energie z Krystalu moci teď proudí do bohů, tedy do jejich schránek. Všichni budou přitahování sem až jednoho dne vstoupí do Paláce bohů, který se skrývá nad Datlovým městem. Pak se stanou opět bohy.“

Výcvik

Podle schopností byly vzácné duše rozděleny do skupin. Succuba patřila mezi adepty na bojovníky. Její spirituální potenciál nebyl velký, ale měla velkou odolnost vůči … prakticky všemu. Na druhou stranu vzácná duše, která se měla vrátit do těla byla spíše tou nejhorší variantou. Bojovníka totiž mohl dělat každý. Jí to ale nevadilo.

Na jednom tréninku mentálního souboje dostala nabídku od svého mentora, že se mohou podívat do jejího podvědomí a zjistit kdo vlastně byla. Překvapivě její duše nechtěla, ale získala zpět své jméno – Lilith. Mentor jí řekl, že to je velice vzácné mít zablokované podvědomí. Zřejmě musela být astrálním mágem, ti mohou část svého podvědomí v případě smrti ukrýt do astrálu. Dokonce se říká, že nejmocnější se dostanou až do sféry vyšších astrálních bytostí, kde s nimi žijí.

Lilith zvládla všechny disciplíny výcviku. Ne sice dobře ale spíše slabší průměr. Tedy až na obranu, kde byla potřeba odolnost. Tam excelovala.

Temná doba

To co považoval Yato za nemožné se stalo. Někdo použil tak velké množství magické energie že probudil Stínového Draka. Síla Shinigamiho pevností se aktivovala. Každý vyžil téměř všechnu spirituální energii, co nashromáždil za milénia a draka jedním mohutným úderem sestřelil. Použitá energie byla tak obrovská, že otřásla samotnou existencí světa. Než se vše dalo do pořádku nedokázal se svět spojit s astrálem, přestaly fungovat portály a teleportační kruhy. Prostě se změnily všechny souřadnice.

Zásah Stínového Draka srazil a téměř zničil. V kráteru nekonečného stínu trpěl po několik týdnů. Nedokázal se už znovu zhmotnit a proto postupně stvořil jen některé části své osobnosti. Až budou dostatečně silné, tak jej pak měli přivést k životu.

V té době se ještě bohové nedokázali povznést do své božské podstaty. Jejich schránky je velice limitovaly. I tak však do bojů zasáhli.

Lilith měla tu čest že osobně potkala Yuno, tedy ve své lidské schránce. Nechala zhotovit monolit se schránkami, které dokáže otevřít jen opravdový hrdinský čin. Do nich pak vložila poklady ze Shinigamiho zbrojnice. Ovšem tři z darů mohli svět i ohrozit, to natolik věřila mágům?

Úkol

Už od začátku Yato nevěřil, že může být to co zbylo ze Stínového Draka poraženo. Vydal proto rozkaz, ať Shinigamiho pevnosti vyzvednou bojiště k oblakům a připraví se na jeho úplné uzavření. Snad lidé za několik stovek let možná milénií přijdou na to jak Stínového Draka porazit.

Ovšem nešlo vše podle plánů. Aby temnota neunikla musel Yato a všichni ostatní více než kdy předtím jí oslabit. Několik takových útoků se nepovedlo a hodně Apoštolů přitom zemřelo. Ti co zůstali museli ovládat pevnosti při posledním rozkazu. Zbyl tak pouze jeden který by odnesl odkaz Shinigamiho mimo zónu.

Yato se rozhodl že na to nebude spoléhat a najde i nového Apoštola, který pak bude v odkazu Shinigamiho pokračovat. Jenomže jediní lidé, kteří mohou uniknout, přežívali v pevnosti Nová Naděje a tam byla ona – Entropie. Dostane se do mysli kohokoliv.

Do města nemohl poslat kohokoliv z vyšších a samotná Apoštolova Kosa má v sobě tolik spirituální energie, že by byla prvním cílem. S plánem nakonec přišla Yuno.

Udělají se nové Apoštolovy Kosy, úplně odlišné od všech předchozích, bez jediné duše uvnitř. Navenek budou vypadat jen jako experimentální zbraně. Jejich potenciál zaštítí dobře vycvičená vzácná duše, která má výjimečné schopnosti odolnosti. Musí odolat snaze být odhalena před temnotou, mágy, astrálními duchy, magickými bytostmi a dalšími. Jednu ponese Apoštol a druhá se musí dostat k vhodnému kandidátovi.

Lilith by se neměla šanci stát strážcem Apoštolovi Kosy i přes její vyjímečné schopnosti. Jenomže si jí vybrala Yuno.

Ne vždy jde všechno podle plánu

Apoštol se dostal do města a skryl ve falešném Shinigamiho chrámu. Přinesla sebou i druhou kosu s Lilith. Apoštol hledala neúspěšně vhodného kandidáta po několik dnů. Pak si všimla, že se do chrámu chodí pravidelně modlit jeden mladý mág. Uviděla v něm potenciál a vyzvala jej na souboj. Bohužel si vybrala protivníka, který v sobě měl ukrytý Aspekt Kovu, kterého nedokázal ovládnout. Poté co prohrál souboj se aspekt rozlobil a probudil. Ovládl tělo mága a v odvetě Apoštola zabil.

Kosu s Lilith si ponechal. Dlouho nevěděl jak jí použít anebo co vlastně znamená. Lilith trpělivě vyčkávala dokud nenastane čas, kdy se pevnosti neaktivují a město unikne. Teprve poté začala jednat. Musela vynaložit obrovské úsilí, aby to nebylo dříve. Ten komu se dostala do rukou byl totiž mág, který jí dal svobodu.

1 komentář u „Příběh succuby

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *